Tüm Makaleler

KARLOV TERÖR DİPLOMATİK KORUMA SORUMLULUĞU

Bu makale; Rus Büyükelçisi Andrei Karlov’un Ankara’da vurulmasının devletler hukuku, terörizme ilişkin ulusal mevzuat ve insan hakları hukuku karşısında, Türk devletinin karşılaşabileceği hukuki yaptırımların kısaca irdelenmesine ilişkindir. Türkiye Cumhuriyeti, (i) diplomatik temsilcilerin korunması sorumluluğu gereği Rusya Federasyonu’na karşı devletin hukuki sorumluluğu ve etkin soruşturma yükümlülüğü; (ii) terörizme ilişkin kendi mevzuatı gereği Karlov’un ailesine karşı maddi ve manevi tazminat sorumluluğu ile etkin soruşturma yükümlülüğü ve nihayet (iii) uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri sebebiyle hem Karlov’un ailesine hem de Rusya’ya karşı tazminat ve etkin soruşturma sorumlulukları altında kalabilecektir. […]

Devamını Oku

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut edinmek amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Başka bir deyişle ön ödemeli konut satışı sözleşmesi, yapı ruhsatı alındıktan sonra ortada henüz hazır bir konut yokken yapılan taşınmaz satım sözleşmesidir. Konutun parası ödenmeye başlanır ve aynı zamanda konutun inşası yapılmaya devam eder. İşte bu tür sözleşmelere ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara uygulanacak kurallar, Tüketici Kanunu ile Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) tarafından belirlenmiştir. Yönetmelik’te 11/03/2017 tarihinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir: […]

Devamını Oku